ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Homesoft

฿ 4,900

AMS Lite

ระบบบริหารจัดการงานบริการ

  • ความสามารถโปรแกรม : งานบริการ เก็บทะเบียนประวัติลูกค้า, คำนวนวันล้างครั้งถัดไป, ค้นหาใบรับประกัน (งานติดตั้ง),บันทึกการให้บริการลูกค้า, รายงานสรุปการทำงานของช่าง, รายงานรายรับ


ดูเพิ่มเติม

฿9,900

AMS 1

ระบบบริหารจัดการด้านงานบริการ

  • ความสามารถโปรแกรม : งานบริการ เก็บทะเบียนประวัติลูกค้า, คำนวนวันล้างครั้งถัดไป, ค้นหาใบรับประกัน (งานติดตั้ง),บันทึกการให้บริการลูกค้า, ตารางงานนัดหมายCalenda, รายงานสรุปการทำงานของช่าง, รายงานรายรับ, ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติ, lanในเครือข่ายไม่เกิน 4 เครื่อง

ดูเพิ่มเติม

฿12,900

AMS 2

ระบบบริหารจัดการด้านงานบริการ + งานการเงิน

  • ความสามารถโปรแกรม : งานบริการ+งานการเงิน จัดทำใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบค่ามัดจำสินค้า, ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติ, รวมถึงงานบริการต่างๆ( AMS1), lanในเครือข่ายไม่เกิน 4 เครื่อง

ดูเพิ่มเติม


฿ 12,900

ASS

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและอะไหล่

  • ความสามารถโปรแกรม : งานการเงิน + งานคลังสินค้า เหมาะสำหรับ ร้านจำหน่าย(ค้าปลีก/ค้าส่ง)เครื่องปรับอากาศและอะไหล่แอร์, เก็บทะเบียนประวัติสินค้า, งานขายหน้าร้าน POS,สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องยิงบาร์โค้ดได้, มีรายงานสรุปยอดขาย กำไรในแต่ละวัน,รายงานสรุปจำนวนสินค้า,จัดทำใบเสร็จรับเงินต่างๆ , lanในเครือข่ายไม่เกิน 4 เครื่อง

ดูเพิ่มเติม

฿ 22,800

AMS 3

ระบบบริหารจัดการงานบริการ

  • ความสามารถโปรแกรม : งานบริการ + งานการเงิน + งานคลังสินค้า รวบรวมทุกอย่างไว้ในโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้ จัดเก็บประวัติลูกค้า, ประวัติพนักงาน, ประวัติสินค้า, ประวัติผู้ขาย, จัดทำเอกสารทางด้านการเงิน, รายงานรายรับงานบริการ, รายงานรายรับงานการเงิน, ประวัติการรับเบิกสินค้า, สินค้าขายดี, สินค้าขายกำไรดี

ดูเพิ่มเติม