Homesoft: High Quality & Easy Software

02-4963816
homesoft2013@gmail.com
189/27 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม.10150
9:00 - 17:00
จันทร์ - เสาร์
Line
@homesoft

Air Management
Monthly


โปรแกรมที่ช่วยในการบริหารจัดการดูแลร้านแอร์
ให้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะนัดคิว งานล้าง งานซ่อม
เบิกอะไหล่ ทำให้เป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติและ ความสามารถของโปรแกรม

ความปลอดภัย

ข้อมูลอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบมีความสำคัญมาก เจ้าของกิจการต้องเป็นผู้กำหนด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

สำรองกู้คืนข้อมูล

สามารถสำรองข้อมูลด้วยตนเอง หรือ ตั้งเวลาสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ

ค้นหาเอกสารได้ง่าย

สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ

สำหรับธุรกิจร้านแอร์

ทำให้การบริหารธุรกิจ เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยโปรแกรมของเรา

ใบงาน/ตารางปฏิทิน

การจัดคิวงานเป็นเรื่องง่าย ด้วยหน้าจอปฏิทิน เห็นภาพรวมการทำงาน งานค้างกี่งาน เลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา ช่วยให้วางแผนงานได้ดีขึ้น

คิดวันล้างครั้งถัดไป

ช่วยให้ทีม call center ของคุณ สามารถนัดลูกค้าได้สะดวกและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคุณมากขึ้น

จัดเก็บประวัติ

เก็บประวัติลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ แผนที่บ้านลูกค้า แอร์ของลูกค้า เก็บภาพถ่ายในระบบ เก็บประวัติพนักงาน เก็บประวัติผู้ขาย เก็บประวัติสินค้า

เมนูภาษาไทย

โปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย ทำให้เข้าใจและใช้งานง่ายมาก

AMM

งานบริการ + งานการเงิน + งานคลังสินค้า
ข้อมูลถูกจัดเก็บที่เครื่องลูกค้า เลือกชำระได้แบบรายเดือน รายปี

จัดเก็บประวัติลูกค้า, ประวัติพนักงาน, ประวัติสินค้า, ประวัติผู้ขาย, ประวัติแอร์ลูกค้า, ออกใบงาน, จัดทำเอกสารทางด้านการเงิน, รายงานรายรับงานบริการ, รายงานรายรับงานการเงิน, ประวัติการรับเบิกสินค้า, สินค้าขายดี, สินค้าขายกำไรดี

จัดทำเอกสารการเงิน

จัดทำใบเสนอราคา บันทึกค่าใช้จ่าย ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน(ขายเชื่อ) ใบมัดจำสินค้า ใบเสร็จรับเงิน(ค้างชำระ) ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

รายงานการเงิน

รายงานรายรับ รายงานรายรับสุทธิ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสรุปใบการเงินตามช่วงวันที่

คลังสินค้า

เก็บประวัติสินค้า เก็บรายละเอียดสินค้า แยกตามประเภทของสินค้า ใส่รูปภาพสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า มีราคาขาย 1 2 3 เปิดใบเสร็จตัดสต็อคอัตโนมัติ

ใบรับ-เบิกสินค้า

จัดทำใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า สำหรับนำสินค้าเข้า-ออกจากคลัง

ขายหน้าร้าน POS

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สลิป-ใบเสร็จ, ลิ้นชัก รายงานสรุปยอดขายรายวัน รายงานสรุปจำนวนสินค้ารายวัน รายงานยอดขายสินค้าตามลูกค้า

ตรวจสอบราคาสินค้า

สามารถตรวจสอบราคาสินค้าแบบง่าย แสดงจำนวน ราคาขาย 1 2 3 ของสินค้า

Serial Number

สามารถตรวจสอบ Serial Number เมื่อเปิดใบเสร็จรับเงินระบุ Serial Number จะแสดงวันที่ ชื่อสินค้า เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน

รายงานคลังสินค้า

รายงานประวัติการรับเบิกสินค้า สินค้าคงคลัง สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ สินค้าขายดี รายงานบาร์โค้ด สินค้าขายกำไรดี สรุปการขายสินค้า

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมภาพหน้าจอโปรแกรม เป็นไฟล์ PDF ได้ที่ Line id : @homesoft
บริษัท โฮมซอฟต์ จำกัด