ตัวอย่างลูกค้าของเรา

บจก.กรีนวิว วิลเลจ อ่าวนาง จ.กระบี่
อรุณแอร์ จ.กระบี่
บจก.บีบีแอร์เทรดดิ้ง จ.กรุงเทพมหานคร
บจก.ทีซีแอร์ เซ็นเตอร์  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สำเร็จ เซอร์วิส จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ จ.กรุงเทพมหานคร
ร้าน Cool Mania จ.กรุงเทพมหานคร
ร้าน ควอลิตี้แอร์ เซอร์วิส จ.กรุงเทพมหานคร
หจก.ยูทีเอ็น แอร์ เซอร์วิส จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท A.W.P อิควิปเมนท์ แอนด์ คลีน จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เค.พี.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
เฉลิมเกียรติแอร์ จ.กรุงเทพมหานคร
ชัยชนะการไฟฟ้า จ.กรุงเทพมหานคร
ณรงค์แอร์ ซัพพลาย  จ.กรุงเทพมหานคร
บจก. สตาร์เทค แอร์คอน  จ.กรุงเทพมหานคร
บจก.เจ.ที.แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ.กรุงเทพมหานคร
บจก.เจ.เอ.พี.แอร์ แอนด์ คูลลิ่ง จ.กรุงเทพมหานคร
บจก.วีเอสแอร์ 109 จ.กรุงเทพมหานคร
บจก.อินเตอร์-วา กรุ๊ป จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท คูลบรีซ จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท คูลสเตชั่น จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ชื่น สุนทร แอร์คูล แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซ้งเอ็นจีเนียร์ แอร์คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ตรีจุฑา 1994 จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี เอส แอร์ จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี.ซี.ลี. (ประเทศไทย) จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี.เอส.พี. สเปเซียลตี้ส์ จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พีทีอุปกรณ์เครื่องเย็น จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พีบี กิจไพศาล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพคการาจ จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท รุ่งเรืองแอร์ จำกัด   จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สยามซิตี้ไอซ์ จำกัด    จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สารสมบัติ จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอซีบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ.พี.เอส. คูลลิ่ง จำกัด  จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอส.เอ็ม.คูลลิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอดวานซ์ ควอลิตี้ จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
ร้าน ยศกรอะไหล่แอร์ จ.กรุงเทพมหานคร
ร้านไดมอนด์แอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จ.กรุงเทพมหานคร
วิชัย ลิมปนาภรณ์ ร้านวิชัยแอร์ จ.กรุงเทพมหานคร
หจก. ว.วิเศษฤทธิ์  จ.กรุงเทพมหานคร
หจก. เอ.ซี.แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ จ.กรุงเทพมหานคร
หจก. ไอซ์คูล เอ็นจิเนียร จ.กรุงเทพมหานคร
หจก.สมบูรณ์ แอร์คอน จ.กรุงเทพมหานคร
หจก.เอส เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.จรัสแสง เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส  จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางขุนเทียน แอร์ เซอร์วิส จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนสามัญ TRUE แอร์เซอร์วิส จ.กรุงเทพมหานคร
อมรแอร์ จ.กรุงเทพมหานคร
เอ็ม.เอ็ม.อีเลคทริคแอร์ จ.กรุงเทพมหานคร
หจก.พลอยแอร์ วิศวกรรม จ.กำแพงเพชร
อาทิตย์แอร์  จ.กำแพงเพชร
กรีนแอร์ เซอร์วิส 2015 จ.ขอนแก่น
บจก. แฟรี่การไฟฟ้า 1994 จ.ขอนแก่น
พิชิตแอร์  จ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ร้าน ว.เทรดดิ้ง จ.ขอนแก่น
ร้านบ้านไอที จ.ขอนแก่น
ร้านสบายแอร์ จ.ขอนแก่น
ร้านสมพงษ์ พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
หจก. เอส พี คอนโทรล จ.ขอนแก่น
หจก.เทพพนม บิวสิเนส แอนด์ พีอิเล็คทริค จ.ขอนแก่น
หจก.พี.เอส.ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ.ขอนแก่น
ร้านศรีวิชัยเอ็นจิเนียริ่ง จ.จันทบุรี
บริษัท เคพีเอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  จ.ฉะเชิงเทรา
เบญญพรแอร์บ้าน จ.ฉะเชิงเทรา
ร้านเย็นดีแอร์ เซอร์วิส  จ.ฉะเชิงเทรา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแอร์เท็ค จ.ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ช่วย เซอร์วิส จ.ชลบุรี
บริษัท รังษีอีเล็คทริค จำกัด จ.ชลบุรี
นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จ.ชลบุรี
บจก. พี เค แอร์คูล จ.ชลบุรี
บจก. ยงเจริญ แอร์ ซีสเท็ม เซอร์วิส จำกัด จ.ชลบุรี
บริษัท เจริญทรัพย์ บ้านและที่ดิน 8899 จำกัด จ.ชลบุรี
บริษัท โฟลเทคเวิล์ด จำกัด  จ.ชลบุรี
บริษัท อีสเทิร์น ไอที โซลูชั่น จำกัด จ.ชลบุรี
มนตรีแอร์ จ.ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา   จ.ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรัสคูลลิ่ง จ.ชัยภูมิ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูเพิ่มทรัพย์ปิโตรเลียม จ.ชัยภูมิ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณแอร์ จ.เชียงใหม่
ร้านตากอินเตอร์ เซอร์วิส จ.ตาก
บริษัท ไอที เซ็นเตอร์ ดิจิแพด จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท สยามแอร์คอนดิชั่น จำกัด จ.นครพนม
NTP.ENGINEERING จ.นครปฐม
บริษัท ที.เอ.คูลลิ่ง จำกัด  จ.นครปฐม
วินัย แอร์ เซอร์วิส จ.นครปฐม
บริษัทศุภมงคล แอร์ จำกัด จ.นครปฐม 
โคราชแอร์ซัพพลาย จ.นครราชสีมา
ร้านอัชนัย แอร์ คุณชญาดา พิสิฐศุภกร จ.นครราชสีมา
โฮมแอร์ จ.นครราชสีมา
กษิดิศการไฟฟ้า จ.นครศรีธรรมราช
ณรงค์แอร์ เซอร์วิส จ.นครศรีธรรมราช
บจก.ธนะนันคอนโทรลแอร์ จ.นครศรีธรรมราช
ร้านจุติกาญจน์แอร์  จ.นครศรีธรรมราช
บริษัท ปากเกร็ดแอร์ จำกัด จ.นนทบุรี
บริษัท เอส. วาย. ที. พี. อิเลคทริคอล จำกัด จ.นนทบุรี
บริษัท แม๊กซิมั่ม แอร์ เซอร์วิส จำกัด จ.นนทบุรี
บริษัท กิจจาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.นนทบุรี
บริษัท คอนแทคท์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.นนทบุรี
ทรายทองแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ.นนทบุรี
บริษัท ยูเนี่ยน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.นนทบุรี
บริษัท แหลมทองแอร์ ซัพพลาย จำกัด  จ.นนทบุรี
บริษัท เอเซ็ทพลัส (ประเทศไทย) จำกัด    จ.นนทบุรี
พรชัยแอร์ จ.นนทบุรี
เมล่อนแอร์ จ.นนทบุรี
วัชราแอร์ จ.นนทบุรี
หจก.กรไชยวิทูร แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ.นนทบุรี
แอร์บ้านแอร์ดี จ.นนทบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุโรง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ.นราธิวาส
เพื่อนแอร์ เซอร์วิส จ.นราธิวาส
บริษัท รุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง 1997 จำกัด   จ.น่าน
หจก. ซินกวงเซลล์แอนด์เซอร์วิส   จ.น่าน
บริษัท เจ.พี. ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ปทุมธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีอาร์ โปรดักท์เซอร์วิส จ.ปทุมธานี
บริษัท ชัยรุ่ง แอร์เทค จำกัด จ.ปทุมธานี
บริษัท ทะเว้นตี้วัน เดคคอร์ จำกัด จ.ปทุมธานี
บริษัท ช.โชย่า การช่าง จำกัด จ.ปทุมธานี
ร้านภรภัทร เครื่องเย็น จ.ประจวบคีรีขันธ์
บจก.ไอเย็น จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท คอมพาส เอ็นจิเนียริ่ง 53 จำกัด   จ.พิษณุโลก
ร้านเอส.พี.เซอร์วิสแอร์ จ.พิษณุโลก
ร้านเอส.พี.เซอร์วิสแอร์ จ.พิษณุโลก
หจก.พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส จ.พิษณุโลก
บริษัท ที.เค. แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.ภูเก็ต
บริษัท ป่าตองแอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.ภูเก็ต
ร้านมานะแอร์ จ.ภูเก็ต
ร้านอดิศร แอร์ จ.ภูเก็ต
สามกองเอ็นจิเนียริ่ง จ.ภูเก็ต
บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด จ.ภูเก็ต
บจก.ซีคูลเอฟโวลูชั่น จ.ภูเก็ต
บริษัท ถลางเทรดดิ้ง จำกัด จ.ภูเก็ต
บริษัท สุวัณณ์ทวี ภูเก็ต จำกัด   จ.ภูเก็ต
บริษัท พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.ลำพูน
บริษัท เอ็ม.เอช.เค.เทเลคอม จำกัด จ.มหาสารคาม
ร้านอุ่นใจการไฟฟ้า จ.มหาสารคาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูบี แอร์ เทค จ.ระยอง
กิตติ แอร์ จ.ระยอง
บจก. เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ.ระยอง
บจก.พรีเมียร์ อีสเทอร์นแอร์ซัพพลาย จ.ระยอง
บจก.ศวัสแอร์เอ็นจิเนียร์ริ่ง จ.ระยอง
บริษัท เค.แอล.ซี.เทค จำกัด จ.ระยอง
บริษัท เอช-อินฟินิตี้ ไฟเบอร์เน็ท จำกัด   จ.ระยอง
หจก.บีบีพีแอร์แอนด์เพาเวอร์เซอร์วิส จ.ระยอง
บริษัท เพอร์เฟคแอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ลพบุรี
ร้านนิวแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ.ลพบุรี
เจียวพาณิช จ.ลำปาง
ร้านนำโชคแอร์ จ.ศรีสะเกษ
แอร์บ้าน หาดใหญ่ จ.สงขลา
บจก.โทเทิ่ลแอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จ.สงขลา
โชติศิริแอร์ จ.สมุทรปราการ
บริษัท จักรายุธ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.สมุทรปราการ
บจก. ที.ที.แอร์เอ็นจิเนียริ่ง จ.สมุทรปราการ
บจก.ชลอแอร์คอนเซลแอนด์เซอร์วิส จ.สมุทรปราการ
บริษัท จีพี เทรดดิ้ง จำกัด  จ.สมุทรปราการ
บริษัท ดีเคที เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จำกัด  จ.สมุทรปราการ
บริษัท วี.ที.เซ็นเตอร์พาร์ท จำกัด  จ.สมุทรปราการ
บริษัท เอ็มเคดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.สมุทรปราการ
พี.เอส.แอร์.เซอร์วิส  จ.สมุทรปราการ
ร้านบีเอสแอร์ จ.สมุทรปราการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็ม.พี แอร์เซอร์วิส  จ.สมุทรปราการ
ที.อาร์.อะไหล่แอร์ จ.สมุทรสาคร
บจก. บ้านแอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ.สมุทรสาคร
บจก.เคทีคูล(ประเทศไทย) จ.สมุทรสาคร
บจก.ลองเบสท์ เพสท์คอนโทรล จ.สมุทรสาคร
บริษัท พี.พี. แอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จ.สมุทรสาคร
บริษัท ศรีสยาม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.สมุทรสาคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมแอร์เซล จ.สมุทรสาคร
หจก.เอส.ซี.แอร์คอน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ.สกลนคร
บริษัท แสงวิจิตรเทรดดิ้ง จำกัด จ.สกลนคร
บริษัท สิทธิโชติแอร์ จำกัด จ.สระบุรี
หจก.วานิชย์ อินเตอร์ คูลลิ่ง จ.สระบุรี
ร้านเพียรศักดิ์เซอร์วิส จ.สิงห์บุรี
ร้านเก่งแอร์เซอร์วิส จ.สุพรรณบุรี
บริษัท เฟื่องฟูแอร์ สมุย แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
เอ็ม บี แอร์ จ.สุราษฎร์ธานี
เต้ยไฟฟ้า แอร์ จ.สุราษฎร์ธานี
หจก.คฤหภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
พิทักษ์แอร์ จ.เลย
ร้านวังสะพุงแอร์ จ.เลย
บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด  จ.หนองคาย
บริษัท แอร์โร่ว์ แอร์เซอร์วิส จำกัด จ.หนองบัวลำภู
ดรากอนแอร์ อีเล็คทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ.อุดรธานี
บริษัท อุดรเครื่องเย็น จำกัด จ.อุดรธานี
ร้านบัณฑิตแอร์ จ.อุดรธานี
ร้านศรชัยเซอร์วิส จ.อุดรธานี
หจก.จิ้นเฮงแอร์แอนด์เซอร์วิส จ.อุดรธานี
หจก. บ้านแอร์เซอร์วิส จ.อุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.เซอร์วิส จ.อุบลราชธานี
จงเฮงการไฟฟ้า จ.อุบลราชธานี
ร้านวิทยามอเตอร์แอร์ จ.อุบลราชธานี