Homesoft: High Quality & Easy Software

02-4963516
homesoft2013@gmail.com
189/27 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม.10150
9:00 - 17:00
จันทร์ - เสาร์
Line
@homesoft

Air Management Monthly Stock

งานการเงิน + งานคลังสินค้า เหมาะสำหรับ ร้านจำหน่าย(ค้าปลีก/ค้าส่ง) เครื่องปรับอากาศและอะไหล่แอร์, เก็บทะเบียนประวัติสินค้า, งานขายหน้าร้าน POS,สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องยิงบาร์โค้ดได้, มีรายงานสรุปยอดขาย กำไรในแต่ละวัน,รายงานสรุปจำนวนสินค้า, จัดทำใบเสร็จรับเงินต่างๆ

CPU : I5 ขึ้นไป
RAM : 8 GB ขึ้นไป
HDD : แนะนำเป็น SSD
OS : Windows 7 ขึ้นไป
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะใช้งานโปรแกรม

ทะเบียนประวัติผู้ขาย
ทะเบียนประวัติลูกค้า
ทะเบียนประวัติพนักงาน
จัดทำใบสั่งซื้อ จัดทำบันทึกค่าใช้าย
จัดทำใบเสนอราคา
จัดทำบิลใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี จัดทำใบวางบิล จัดทำใบเสร็จรับเงิน (ขายเชื่อ)
จัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
จัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
จัดทำใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
จัดทำใบส่งสินค้า จัดทำใบเสร็จรับเงิน (ค้างชำระ) รายงานสรุปเงินค้างชำระ
จัดทำใบค่ามัดจำสินค้า
จัดทำใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี จัดทำใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี
ขายหน้าร้าน (POS)
รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
แก้ไขเลขที่เอกสาร
ตรวจสอบราคาสินค้า
ตรวจสอบ Serial Number

ทะเบียนประวัติสินค้า
แก้ไขราคาสินค้า
บันทึกข้อมูลการรับสินค้า
บันทึกข้อมูลการเบิกสินค้า
รายงานประวัติการรับเบิกสินค้า
รายงานสรุปการขายสินค้า
รายงานสรุปสินค้าคงคลัง
รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
รายงานสินค้าขายดี
รายงานสินค้ากำไรดี
รายงานสรุปยอดขายรายวัน (POS)
รายงานสรุปจำนวนสินค้ารายวัน (POS)
รายงานยอดขายสินค้าตามลูกค้า (POS)

ครอบคลุมธุรกิจเครื่องปรับอากาศ งานการเงิน งานคลังสินค้า และ งานขายหน้าร้าน POS

การตั้งค่า
ตั้งค่าธุรกิจ ข้อมูล ภาพโลโก้ ที่บันทึกจะไปแสดงในหัวเอกสารทุกชนิดในระบบ กำหนดสิทธิ์การใช้งาน สามารถกำหนดให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูล กำหนดให้เข้าเมนู หรือกำหนดสิทธิ์ปุ่มเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา PDF ของหน้าเมนูนั้น ๆ
เก็บทะเบียนประวัติ
ทะเบียนประวัติพนักงาน จัดเก็บข้อมูล ชื่อ ตำแหน่งงาน เก็บภาพหน้าตรงได้ 1 ภาพ
ทะเบียนประวัติลูกค้า จัดเก็บข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ แผนที่ รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ
ทะเบียนประวัติผู้ขาย จัดเก็บข้อมูลผู้ขายเพื่อนำมาจัดทำใบสั่งซื้อ และจัดทำบันทึกค่าใช้จ่าย
งานคลังสินค้า
ทะเบียนประวัติสินค้า เก็บรายละเอียดสินค้า แยกตามประเภทของสินค้า ใส่รูปภาพสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า มีราคาขาย 1 2 3 สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด เก็บภาพถ่ายสินค้าได้ 1 ภาพ
จัดทำเอกสารทางการเงิน
จัดทำใบสั่งซื้อ, จัดทำบันทึกค่าใช้จ่าย, จัดทำใบเสนอราคา, จัดทำใบค่ามัดจำสินค้า,
จัดทำบิลใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี, จัดทำใบวางบิล, จัดทำใบเสร็จรับเงิน (ขายเชื่อ),
จัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน, จัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,
จัดทำใบส่งสินค้า, จัดทำใบเสร็จรับเงิน (ค้างชำระ), รายงานสรุปเงินค้างชำระ,
จัดทำใบเสร็จรับเงินชั่วคราว, จัดทำใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี, ขายหน้าร้าน (POS)
ขายหน้าร้าน POS
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สลิป-ใบเสร็จ, ลิ้นชัก สามารถกำหนดรหัสลบในกรณีพนักงานต้องการลงรายสินค้า ต้องใส่รหัสทุกครั้ง เลขที่ใบเสร็จPOS สามารถนำมาจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ รายงานสรุปยอดขายรายวัน, รายงานสรุปจำนวนสินค้ารายวัน, รายงานยอดขายสินค้าตามลูกค้า
ค้นหาเอกสาร
สามารถค้นหาได้ จากชื่อลูกค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่เอกสาร ตามช่วงวันที่
หมายเหตุ ได้ทุกช่องรายการ เมื่อค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงาน
การค้นหา รายงานสรุปจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF สะดวกและง่ายต่อการส่ง Email, line
จัดทำใบรับ-เบิกสินค้า
จัดทำใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า สำหรับนำสินค้าเข้า-ออกจากคลัง ระบบสามารถตัดสต็อค จากการจัดทำบิลต่างๆ เมื่อมีการลบข้อมูลจำนวนสินค้าจะกลับ คืนสต็อคให้อัตโนมัติ
รายงาน
รายงานสรุปข้อมูลลูกค้า, รายงานติดตามลูกค้าครั้งต่อไป,
รายงานสรุปปริมาณการทำงานของช่าง,รายงานทะเบียนประวัติพนักงาน,
รายงานประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า, รายงานสรุปใบเสร็จต่างๆ
รายงานค้างจ่ายที่ยังไม่ได้ชำระเงินผู้ขาย, รายงานข้อมูลค้างชำระ, รายงานภาษีซื้อ,
รายงานภาษีขาย,รายงานตรวจสอบ Serial Number,
รายงานประวัติการรับเบิกสินค้า, รายงานสรุปการขายสินค้า,
รายงานสรุปสินค้าคงคลัง, รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, รายงานสินค้าขายดี,
รายงานสินค้ากำไรดี, รายงานรายรับ, รายงานรายรับสุทธิ
ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมภาพหน้าจอโปรแกรม เป็นไฟล์ PDF ได้ที่
Line id : @homesoft
บริษัท โฮมซอฟต์ จำกัด