การจัดเก็บประวัติต่าง ๆ

      การจัดเก็บทะเบียนประวัติลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาธุรกิจ ในการจัดทำข้อมูลลูกค้าแต่ละรายจะสามารถเก็บ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ต่าง ๆ จำนวนเครื่องปรับอากาศ รุ่นเครื่องปรับอากาศ แผนที่สถานที่ตั้งของลูกค้า เก็บข้อมูลที่สำคัญๆไว้ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน มีระบบค้นหาข้อมูลที่ทันสมัย สามารถค้นได้จากชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อนำเสนอข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าได้ทันท่วงที สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

      การจัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ บันทึกภาพหน้าตรงได้ 1 ภาพ บุคคลที่สามารถ ติดต่อได้ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นำข้อมูลพนักงานไปกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรม

      การจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้ขาย เก็บรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ Email เพื่อนำไปจัดทำใบสั่งซื้อ

      การจัดเก็บทะเบียนประวัติสินค้า เก็บรายละเอียดสินค้า แยกตามประเภทของสินค้า ใส่รูปภาพสินค้าสถานที่จัดเก็บสินค้า มีราคาขาย1,2,3 สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องยิงบาร์โค้ด เก็บภาพถ่ายสินค้าได้ 1 ภาพ