กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ

       ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน สามารถกำหนดให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูล กำหนดให้เข้าเมนู หรือกำหนดสิทธิ์ปุ่มเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา PDF ของหน้าเมนูนั้น ๆ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบมีความสำคัญมาก เจ้าของกิจการต้องเป็นผู้กำหนดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล